ESTETISK OG FUNKSJONELT GIGANTBYGG


Medieklyngen Media City Bergen er et unikt prosjekt i nordisk sammenheng.
Det har krevd mye kompetanse, også på interiørsiden.


– Flere og flere miljøer ser verdien i å knytte seg til hverandre. Dette ser vi mange tendenser til i markedet, også internasjonalt. Det er en del åpenbare synergier man kan hente ut av å være i et fellesskap, sier Hanne Margrethe Hjermann.

Hun er daglig leder for interiørarkitektkontoret IARK, som er blant Norges ledende på arbeidsplassutvikling. IARK har vært med på å utvikle gigantprosjektet Media City Bergen (MCB), hvor NRK, TV 2, Bergens Tidende, Bergensavisen, grafikkselskapet Vizrt og medieutdanningen ved Universitet i Bergen flyttet sammen i Nordens første medieklynge i 2017.

 

Lobby og felleslokaler i Media City Bergen. Ansvarlig interiørarkitekt for fellesarealene: Elisabeth Trømborg

 

Lobby og felleslokaler i Media City Bergen. Ansvarlig interiørarkitekt for fellesarealene: Elisabeth Trømborg

 

FLEKSIBELT
Mediebransjen er i kontinuerlig endring, og IARK har hatt et fremoverrettet fokus gjennom prosjektet. Interiørarkitektene har designet et fleksibelt arbeidsareal som gjør det enkelt å omorganisere og lage nye grupperinger.

– Det er mange som kan designe et pent lokale, men det er ikke alle som kan prosjektere et vakkert interiør som også er funksjonelt. Tyngden vår ligger i grunnarbeidet vi gjør med brukerne, og analysene vi gjør underveis. I dette prosjektet kom vi inn tidlig sammen med byggherren, slik at vi kunne påvirke byggets struktur. Da er vi på vårt ypperste og da blir det gode resultater, sier prosjektleder Elisabeth Trømborg i IARK, som har hatt et tett samarbeid om MCB med eiendomsselskapet Entra og arkitektkontoret MAD.

 

Kontorer for Bergens Tidende. Ansvarlig for BT: Hanne Margrethe Hjermann og Anders Askheim

 

Kontorer for Bergens Tidende. Ansvarlig for BT: Hanne Margrethe Hjermann og Anders Askheim

 

YRENDE LIV
MCB-huset er på 45 000 kvadratmeter, og dermed det største næringsbygget i Bergen. Bedriftenes særpreg og individuelle utrykk kommer fram oppover i etasjene, mens atriet og gulvet i første etasje er et stort fellesområde hvor de forskjellige aktørene møtes. Her er det åpent for alle, med kaffebar, kantiner og møtesentere som yrer av liv gjennom dagen.

– Vårt utgangspunkt er alltid hva som skal foregå i huset og hvem som skal jobbe sammen. Hvordan skal man få til arealer både for samhandling og konsentrasjon, uten at det går på bekostning av noe. Vi jobber mye med arenaer for ulike aktiviteter, og designer løsninger for at de ansatte skal få en flyt gjennom dagen og enkelt kan flytte seg fra et prosjekt til et annet, sier Trømborg.

 

Kontorer for NRK Hordaland i Media City Bergen. Ansvarlig interiørarkitekt fra Iark : Thea Røhrt

 

Kontorer for NRK Hordaland i Media City Bergen. Ansvarlig interiørarkitekt fra Iark : Thea Røhrt

 

IDENTITET
Det er nå et år siden åpningen av MCB. Erfaringen er at klyngeselskapene har befestet sin identitet, også individuelt.

– Noen vil kanskje tenke at man kan forsvinne litt i en sånn klynge, men sånn har det ikke blitt. I tillegg til at MCB er blitt en sterk etablering, har huset også forsterket de enkelte bedriftenes synlighet, sier Hjermann.

Kontakt Iark her